Kommunikationsudvalg

Kommunikationsudvalg

Profile Image
HBK-Tour
Berith V. Hansen
Profile Image
Facebook, Instagram
Mette Kull
Profile Image
Web, HBK-Tour m.m.
Thorkil Rasmussen

Velkommen til Kommunikationsudvalget

Formål: Koordinere kommunikationen internt i HBK og mellem HBK og omverdenen.

Primære opgaver:

  • HBK mail: KU modtager klubbens officielle mail og sørger for at videresende relevante oplysninger til bestyrelsen og udvalg.
  • Hjemmeside: Opdatere nyheder informationer fra udvalg og bestyrelse. Klargør billeder samt tekst til publicering. 
  • Facebook: Opdatere nyheder informationer fra udvalg og bestyrelse. Klargør billeder samt tekst til publicering.
  • HBK-Tour: KU er ansvarlig for den årlige HBK-Tour. Der udarbejdes og uddelegeres en arbejdsplan for opgaverne.
  • Tøjbestilling: Spillerbeklædning bestilles ved leverandør efter udarbejdet bestillingssedler - sørger for sponsortryk samt HBK logo påtrykkes.
  • Ophæng af info: Opsætning af skilte og bannere m.m. i samarbejde med bestyrelse og sponsorudvalg. 
  • Infoskærm: KU lægger løbende billeder af ungdom på skærmen i PP format. Informationer samt billeder modtages af udvalgene.
  • Foldere og plakater: KU sørger for informationsfoldere, flyer, plakater m.m. efter aftale med udvalg og bestyrelse.
  • Opslagstavler: Koordinere klubbens opslagstavle.  KU sørger for oprydning så gammelt materiale bliver fjernet.
  • Koordinere foto af udvalg, HBK bestyrelse, halbestyrelse, samt støtteforeningen.

Mål: Sikre at HBK opleves som en organisation, der giver en god og hyppig orientering