Klubnyheder

Indbydelse til dommerkursus

18. maj 2019, 11.33

Indbydelse til dommerkursus

Til alle klubber i Badminton Midtjylland.
Hermed vedhæftet indbydelse til dommerkursus i august/september 20149.
Dommerudvalget henleder klubbernes opmærksom på turneringsreglementets § 3 stk. 4,5 og 6:

Dommerkrav:

Stk. 4 For at få godkendt en eller flere individuelle Ungdoms / Senior / Senior + Elite- og/ eller mesterrækketurneringer skal den ansøgende klub minimum have én dommer tilknyttet klubben. En dommer kan kun være tilknyttet én klub.

Stk. 5 Klubben skal senest ved tilmeldingsfristen for den individuelle turnering, have en dommer registreret hos den lokale dommerleder (se liste på www.badminton.dk ). Har en klub ikke en dommer, skal klubben sørge for at tilmelde en person til dommerkursus hos den lokale dommerleder.

Stk. 6 Har klubben ikke en uddannet og registreret dommer ved påbegyndelse af en tildelt åben Elite- eller mesterrækketurnering, kan klubben blive idømt en bøde, jf. oversigt over gebyrer, indskud, bødestørrelser, godtgørelsessatser mv.

Det betyder, at en klub vil blive idømt en bod for hver dommerkrævende aktivitet man har i klubben, hvis man ikke har tilknyttet minimum 1 aktiv dommer.

Åben turnering – se ovenfor – kr. 2000/aktivitet – holdturneringsdommer kr. 750/aktivitet

Du kan hente indbydelsen  HER

Indbydelsen til kruset ligger også på kredsens hjemmeside.

Klubnyheder