Klubnyheder

Generalforsamling i Horsens Badminton Klub

24. april 2019, 15.19

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Horsens Badminton Klub.  

Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i Horsens Badminton Hal

Umiddelbart efter afholdes ordinær generalforsamling i Den selvejende institution Horsens Badminton Hal og Horsens Badminton Klubs Støtteforening.

Dagsorden i h.t. vedtægterne.

Bestyrelsen finder det formålstjenligt at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den måde  klubben i dag fungerer og fremsætter derfor forslag til vedtægtsændring på generalforsamlingen 2019.

Forslaget præsenteres paragraf for paragraf idet nuværende vedtægter, forslag til nye vedtægter og en kort begrundelse er listet side om side.

 Hovedtemaer i forslaget.

·       Valg af formand tages ud. Bestyrelsen konstituere sig selv.

·       Krav til antal af fremmødte medlemmer på generalforsamlingen fjernes.

·       Procedure for indmeldelse opdateret

Hertil hørende konsekvensrettelser er foretaget.
Bestyrelsen fremsætter forslaget som en ”pakke” der behandles og stemmes om under et.

 Du kan se vedtægtsændringerne HER

 20.05.2019/CG

C:/HBK 2019/generalforsamling/følgetekst vedtægter

Klubnyheder