USU - Formål og velkomst 
Vi arbejder for følgende formål:
 
(Vedtaget på ungdomsudvalgsmødet den 17. april 2007)
 
 

HORSENS BADMINTON KLUB UNGDOMSUDVALG – FORMÅLSPARAGRAF


                                             
 
Sportsligt:
Horsens Badminton Klub skal være et attraktivt tilbud til badmintoninteresserede børn i alle aldre. Det gælder både sportsligt og socialt.
 
Vi vil gerne i HBK markere os som en klub, der er med til at udvikle dygtige badmintonspillere, og som en klub, der kan rumme både eliten og bredden.
 
Det er vigtigt, at ungdomsspillerne fastholder interessen for badminton på det niveau, som spillelyst, talent og gå på mod rækker til, og det gælder specielt ved overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller.
 
Socialt:
Vores mål er, at vi har et godt idrætsmiljø, hvor der er plads til både elite som bredde, og hvor alle ved, at trivsel er en altafgørende forudsætning for sportslig udvikling.
 
Vi vil i Ungdomsudvalget arbejde på, at alle børn mødes med venlighed og respekt – uanset spillemæssigt niveau.
 
I vores klub
- er spillerne også uden for banen gode kammerater og alle snakker med alle,
- mobber spillerne ikke hinanden, men yder deres bidrag til den fælles trivsel i klubben.
 
Sæsonstart:
Det er et mål for ungdomsudvalget at give spillere og forældre en god orientering om, hvad man kan tilbyde dem i løbet af sæsonen. Det gøres bl.a. ved hjælp af Horsens Badminton Klub’s hjemmeside:  http://www.hbkbadminton.dk.
 
Træning:
Det er et mål at give børnene gode træningsmuligheder, hvor de kan få deres forventninger og mål opfyldt. Dette gøres ved hjælp af kvalificerede trænere og træningshold, hvor der i videst muligt omfang er taget højde for alder og niveau.
 
Alle U11-spillere og derover tilbydes minimum 2 gange træning pr. uge.
For de bedste spillere forsøges at tilbyde 3-4 gange træning pr. uge.
  
Træningen i vores klub bygger på:
- at spillene møder til tiden og ikke går før alle er færdige, medmindre andet er aftalt
- at spillerne lytter til, hvad træneren siger
- at spillerne møder med den rette indstilling til træning
- at spillerne hjælper med at rydde op i hallen efter træning
- at spillerne gør deres bedste hver gang
- at spillerne hjælper hinanden
  
Holdturnering:
Vi vil i HBKs ungdomsudvalg arbejde på at holdmoralen bibeholdes bl.a. ved at sikre faste holdledere samt ved at arbejde for at skabe større forældreopbakning ved holdkampe
 
I vores klub forventer vi:
- at spillerne - hvis man er forhindret i at deltage - melder afbud i god tid før en holdkamp,
- at spillerne forstår, at de har ansvar for at repræsentere klubben på en ordentlig måde,
- at spillerne opfører sig pænt på banen. Dette gælder såvel overfor sig selv, sin makker, sin modstander, en evt. dommer samt evt. forældre og holdledere,
- at spillerne dømmer retfærdigt,
- at spillerne støtter hinanden og bakker op om hinanden.
 
Stævner:
Det er et mål at alle ungdomsspillere, såvel bredde som elite, i løbet af sæsonen får tilbud om at komme ud og spille stævner. Dette gøres bl.a. ved at udlevere stævneoversigter til alle spillere.
 
I vores klub forventer vi:
- at spillerne - hvis man er forhindret i at deltage - melder afbud i god tid til et stævne
- at spillerne forstår, at de har ansvar for at repræsentere klubben på en ordentlig måde ,
- at spillerne opfører sig pænt på banen. Dette gælder såvel overfor sig selv, sin makker, sin modstander, en evt. dommer samt evt. forældre og stævneledere,
- at spillerne dømmer retfærdigt,
- at spillerne støtter hinanden og bakker op om hinanden.
 
Forældre:
Ungdomsudvalget vil arbejde på at formidle en god kontakt og et godt samarbejde med alle forældre.
 
Ungdomsudvalget vil arbejde på at skabe en stor forældredeltagelse i klubben.
Dette gælder forældrenes opbakning omkring stævner og holdkampe.
Dette gælder også ved forældrenes deltagelse i diverse udvalg, samt ved mere konkrete opgaver som holdledere og stævnetilmeldere osv.

Kontakt

Horsens Badminton Klub
Sognegårdsvej 4
8700 Horsens
Tlf.: 71 74 15 90
Email: mail@hbkbadminton.dk